Pro rehabiliatace

Pro malé rehabilitace je vhodný program MEDICUS Start. Vede jednoduchou zdravotní dokumentaci pacientů a účtuje pojišťovnám.

Pro větší rehabilitace je vhodný program MEDICUS Profesionál, který má možnost pacienty objednávat.

Pro velké rehabilitace, kde pracují desítky rehabilitačních pracovníků je vhodné k programu MEDICUS Komfort dokoupit Modul rehabilitace.

Modul rehabilitace rozšiřuje možnosti programu MEDICUS Konfort o vedení zdravotnické dokumentace rehabilitačního pracoviště, organizaci práce zdravotnického personálu a vyúčtování provedené rehabulitační péče jejím plátcům.

Hlavní funkce Modulu rehabilitace jsou:

  • rezervace,
  • návrh léčby,
  • rozpis procedůr,
  • ruční časování,
  • platby,
  • vykazování rehabilitační péče jejím plátcům.